Miljö och hållbarhet

EPD - Miljövarudeklaration

Environmental Product Declaration.
 
According to ISO 14025 and EN 15804.
Registered under the scope of mutual recognition between
The International EPD®System and Institut Bauen und Umwelt e.V (IBU)

Hållbarhet inom den framtida byggverksamheten i Sverige

En guide till byggbranschens olika parter.

 

Hitta rätt väg genom alla faserna när det gäller hållbarhet.

 

Från råvarumaterial idag till återanvändning - om 100 år.