Användning och Modulsystem

Typiska Användningsområden

Man skiljer på följande miljöklasser:

- MX1 – Torr omgivning.
- MX2 – Fuktig eller våt omgivning ej utsatt för frost/töcykler.
- MX3 – Fuktig eller våt omgivning utsatt för frost/töcykler.
- MX4 – Våt miljö även utsatt för klorider, havsvatten eller tösalter.
- MX5 – Aggressiv kemisk miljö.

Klimatskärm

Klimatskärm på utvändiga väggar:

- H+H Putsystem

- Tæt ventilerad regnskärm

- Öppen ventilerad beklädnad

Modulsystem M24

Bakmur:

- H+H Multiplattan (100 mm)

 

Ritningnummer: OP800 (SE)

Modulsystem M24

Bakmur:

- H+H Väggelementet (100 mm)

 

Ritningnummer: OP801 (SE)

Modulsystem M24

Bakmur:

- H+H Multiplattan (125 mm)

 

Ritningnummer: OP802 (SE)

Modulsystem M24

Bakmur:

- H+H Multiplattan (150 mm)

 

Ritningnummer: OP803 (SE)

Modulsystem M26

Yttervägg:

- H+H Celblocket

 

Ritningnummer: OP804 (SE)

Modulsystem M24

Yttervägg:

- H+H Termoblocket

 

Ritningnummer: OP805 (SE)

Vid sidan av fönster

Bakmur:

- H+H Multiplattan

- H+H Väggelementet

 

Ritningnummer: DI900 (SE)