Big Representative Image

Sockel

Sockel/flytande golv/betonggolv/utan gängad stång till fundament

Yttervägg:
- H+H Källarblocket
 
Ritningsnummer: FU107 (SE)

Källaryttervägg/yttervägg/bjälklag

Yttervæg:
- H+H Källarblocket
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU108 (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU109 (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv

Yttervæg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU110 (SE)

Sockel/Källaryttervägg med kontrefort (stödpelare)

Yttervæg:
- H+H Källarblocket
 
Ritningsnummer: FU111 (SE)

Källaryttervägg med kontrefort (stödpelare)/yttervägg/bjälklag

Yttervæg:
- H+H Källarblocket
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU112 (SE)

Källaryttervägg med kontrefort (stödpelare)/yttervägg/bjälklag

Yttervæg:
- H+H Källarblocket
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU113 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: FU154 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: FU155 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: FU156 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: FU157 (SE)

Fönster

Bröstning

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: VI219 (SE)

Fönster/U-balk

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: VI220 (SE)

Fönster/36,5 cm bärande balk/ringankare

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI221 (SE)

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: VI239 (SE)

Fönster/H+H Tillslutningsprofil

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI227 (SE)

Fönster/H+H Tillslutningsprofil

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI228 (SE)

Mellanbjälklag

Bjälklag, parallellt med element

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: ET310 (SE)

Bjälklag, upplag

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: ET311 (SE)

Bjälklag, upplag

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: ET312 (SE)

Takfot

Takfot med språng/25° taklutning/ringankare

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: TA402 (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/takförankring/ringankare

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: TA403 (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/trätakstol

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA414 (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/takförankring

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA415 (SE)

Yttervägg/takbjälklag av prefabricerade bjälklagselement av betong

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA416 (SE)

Yttervägg/takbjälklag av platsgjutet betongbjälklag

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA417 (SE)

U-blocket

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA418 (SE)

Gavel

Ringanker, utåtgående hörn

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
 
Ritningsnummer: GA507 (SE)

Yttervägg/träbjälklag

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
-
Ritningsnummer: GA508 (SE)

Gavelspets/taksprång

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: GA509 (SE)

Lägenhetsskiljande vägg

Lägenhetsskiljande dubbelvägg av lättbetong med isolering

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Lägenhetsskiljande:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: LE610 (SE)

Lägenhetsskiljande dubbelvägg av lättbetong med isolering

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Lägenhetsskiljande:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: LE611 (SE)

Detalj av mjukfog i puts

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: LE612 (SE)

Lägenhetsskiljande betongvägg

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Vægelementet
 
Lägenhetsskiljande:
- Betongvägg
 
Ritningsnummer: LE613 (SE)

Innervägg

Innervägg av lättbetong, anslutning mot yttervägg

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Innervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: SK700 (SE)