Ljudisolering

Enkel vägg av Lättbeton

Vägledande värden för enkel vägg. Ljud reduktionstal R [dB], för vägg av:
- H+H Väggelementet 600
- H+H Väggelementet 400
- H+H Multiplattan 525
- H+H Termoblocken 375
- H+H Celblocken 300
- H+H Celblocken 375
- H+H Celblocken 525

Dubbelvägg av Lättbeton

Vägledande värden för dubbelvägg. Ljud reduktionstal [dB], för vägg av:
- H+H Väggelementet 600
- H+H Multiplattan 525

Horisontell lägenhetsavskiljare i fasader med H+H Termoblocket

Reduktionstal, R [dB], för horisontell lägenhetsavskiljare i fasader med H+H Termoblocket i förbindelse med användandet av Lätt-/betongbjälklag.