Stabilitet och Statik

Viktiga projektförutsättningar

Typiska normer och konstruktioner.
Av hänsyn till projekteringen, som är beroende av utförandet och dess individuella förmåner och normala kontraktgränser, är följande punkter framtagna:
 
Normgrundlag.
För blockmurverk:   EN 1996, 1-1
                                EN 1996, 1-2
                                EN 1996, 2
                                EN 1996, 3
 
För väggelementer: EN 12602
 
Samt tillhörande nationella bilagor och nationella vägledningar.

Statik

Bärförmåga för pelare dimensioneras enligt EN 1996-1-1 och kataloginformation. Det vill säga att beräkningsmetoder för murverk ska användas och lättbetongens materialvärden sätts in. www.ec6design.com

Lättbetong vs. kalksansten

Stabilitetsberäkning enligt Eurokod 6

Grundläggande jämförelse av stabilitetskapacitet för Lättbetong 535 och kalksandsten, vältning.

H+H Beslag och montering

Beslag:
- H+H Fjäderbeslag
- H+H Vinkelbeslag

H+H Termokramla

- Skiljeväggars förankring i H+H Termoblocket och Celblocket

- Termokramlor i H+H Termoblocket

Kramlor

Kramlor för Mutiplattan och Väggelement, rivfri, används till att förankra två väggar i en hålmur bestående av en bakmur Multiplattan/Väggelementet limmat med Blockfix/Elementfix och fasadmuren av byggsten murat med normalbruk enligt SS/EN 1996. Karmlorna är i överenstämmelse

Montering av el, rör och förankringsstänger

Spår får inte göras parallellt med väggens teoretiska brottlinje eftersom brottlinjerna är väggens bas för dimensionering och väggens tvärsnitt inte får minska där. Likaså får inte spår läggas vågrätt eftersom detta reducerar väggens tvärsnitt och påverkar därför bärförmågan och stabiliteten.
ANM: Det ska alltid rådfrågas med respektive byggingenjör om saken innan det slutligen läggs in el-rör i väggarna. Det kan endast användas horisontella spår i ickebärande och stabiliserande väggar efter avtal med behörig rådgivare.