Fukt och Uttorkning

Uttorkning

Fukt i lättbetong

Instruktioner för mögelsanering

Användning av HYSAN för att avlägsna mögelsvamp på lättbetongytor i byggnader som inte har målats, tagits för snabbt i bruk, otillräckligt uttorkade eller vattenskadade.

 

Fuktberäkning på H+H Termoblokken

I följande tabell och diagram visas fuktberäkning på 400 mm H+H Termoblocket och 460 mm H+H Termoblocket.