Beskrivning och utförande

Entreprenadbeskrivning Multiplattan

H+H Sverige har tagit fram en generell entreprenadbeskrivning på H+H Multiplattan.

Entreprenadbeskrivning Väggelementet

H+H Sverige har tagit fram en generell entreprenadbeskrivning på H+H Väggelementet.

Entreprenadbeskrivning Termoblocket

H+H Sverige har tagit fram en generell entreprenadbeskrivning på H+H Termoblocket.

Kvalitetskontroll, Lättbetong

Kvalitetskontroll:

- Bilaga 1, Använt material

Kvalitetskontroll, Lättbetongputs

Kvalitetskontroll:

- Bilaga 1, Använt material

Beskrivning av finish

Beskrivning av finish:
- Finish, block
- Finish, element
- Finish, fuktiga och våta zoner
- Finish, Lättbetongputs

Skydd av murverk

H+H lättbetongprodukter ska som allt annat murverk skyddas under uppförandet, om vädret är ogynnsamt, detta för att skydda murverket mot bl.a. nederbörd, fukt- och frostskador. I allmänhet måste man vidta åtgärder för att begränsa tillkommande byggfukt under byggtiden, då förhöjt vatteninnehåll ökar risken för frostskador.

Boendeinstruktioner

Boendevägledning innehåller en samling praktisk information om:

- Infästning

- Ytor

Utförande av förankringshål

Utförande av förankringshål i H+H Termoblocket och H+H Celblocket.