Big Representative Image

Fönster

Rullskiftessålbäng/bröstning

Bakmur:
- 100 mm H+H Multiplattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI200 (SE)

Rullskiftessålbäng/bröstning

Bakmur:
- 150 mm H+H Multiplattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI200B (SE)

Vattenavledande ränna ovan balk

Bakmur:
- 100 mm H+H Multiplattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI201 (SE)

Vattenavledande ränna ovan balk

Bakmur:
- 150 mm H+H Multiplattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI201B (SE)

Vid sidan av fönster

Bakmur:
- 100 mm H+H Multiplattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI202 (SE)

Vid sidan av fönster

Bakmur:
- 150 mm H+H Multiplattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI202B (SE)

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI206 (SE)

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI207 (SE)

Bröstning

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI208 (SE)

Fönsterpelare med inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: VI209 (SE)

Fönsterpelare med inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: VI210 (SE)

Fönsterpelare med inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: VI211 (SE)

Fönster/21 cm bärande balk

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI212 (SE)

Fönster/17,5 cm bärande balk

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI213 (SE)

Förslag till montering av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI214 (SE)

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI215 (SE)

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI216 (SE)

Förslag till montering av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI217 (SE)

Fönster/17,5 cm bärande balk

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI218 (SE)

Bröstning

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: VI219 (SE)

Fönster/U-balk

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: VI220 (SE)

Fönster/36,5 cm bärande balk/ringankare

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI221 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
RHS stålprofil 160 x 80 mm
 
Ritningsnummer: VI222 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
HE100-B stålpelare
 
Ritningsnummer: VI223 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
HE100-B stålpelare
 
Ritningsnummer: VI224 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
HE120-B stålpelare
 
Ritningsnummer: VI225 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
HE120-B stålpelare
 
Ritningsnummer: VI226 (SE)

Fönster/H+H Tillslutningsprofil

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI227 (SE)

Fönster/H+H Tillslutningsprofil

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: VI228 (SE)

Uppställning av 30 cm U-balk, invändigt sida

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI229 (SE)

Uppställning av 30 cm U-balk, lodrät post, invändig sida

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI230 (SE)

Uppställning av 30 cm U-balk, utvändigt sida

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI231 (SE)

Uppställning av 30 cm U-balk, lodrät post, utvändig sida

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI232 (SE)

Samma snitt av ytterväggen i fyra olika skift

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI233 (SE)

Upplag for 30 cm U-balk med stålprofil

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI234 (SE)

Utmurning for 30 cm U-balk med stålprofil

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI235 (SE)

30 cm U-balk med stålprofil

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI236 (SE)

30 cm U-balk med stålprofil

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI237 (SE)

Princip för rörpelare under stålbalkar i U-block

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI238 (SE)

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: VI239 (SE)