Big Representative Image

Innervägg

Innervägg av lättbetong, anslutning mot yttervägg

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Innervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: SK700 (SE)

Innervägg av lättbetong, anslutning mot befintlig yttervägg

Innervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: SK701 (SE)

Innervägg av lättbetong, anslutning mot befintligt tak

Innervägg:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: SK702 (SE)

Innervägg av lättbetong, anslutning mot bjälklag/tak

Innervägg:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: SK703 (SE)

Innervägg av lättbetong, anslutning mot tak

Innervägg:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: SK704 (SE)

Innervägg av lättbetong, anslutning mot befintlig yttervägg

Innervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: SK705 (SE)

Sockel/skiljevägg med genomgående isolering

Innervägg:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: SK706 (SE)

Sockel/skiljevägg med genomgående betongplatta

Innervägg:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: SK707 (SE)

Sockel/skiljevägg med avskiljd betongplatta

Innervägg:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: SK708 (SE)

Lägenhetsskiljande bjälklag av betong

Innervägg:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: LE602 (SE)

Innerväggar i flervåningshus: High rise

Innerväggar i flervåningshus: High rise

Förklaringar

 

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

 

Ritningsnummer: HRVE-00

High-rise, Elevation A

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

 

Ritningsnummer: HRVE-A

 

Mellanvägg vid enkelt lägenhetsskiljande vägg och bjälklag

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-01

Mellanvägg vid lägenhetsskiljande bjälklag

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-02

Mellanvägg vid enkelt lägenhetsskiljande vägg och bjäklag

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-03

Mellanvägg vid lägenhetsskiljande bjälklag

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-04

Fog mot tak, tvärsnitt

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-14

Fog mot tak, längssnitt

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-15

Innerväggar i flervåningshus

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-05

Fri mellanvägg vid enkelt lägenhetsskiljande vägg

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-06

Fri mellanvägg vid enkelt lägenhetsskiljande vägg

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-07

High-rise, Elevation B

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-B

Mellanvägg vid styv fog och lägenhetsskiljande bjälklag

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-08

Mellanvägg vid lätt eftergivlig fog vid lägenhetsskiljande bjälklag

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-09

Mellanvägg vid styv fog och lägenhetsskiljande bjälklag

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-10

Mellanvägg vid lätt eftergivlig fog vid lägenhetsskiljande bjälklag

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-11

Fri mellanvägg vid enkelt lägenhetsskiljande vägg

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-C

Lätt eftergivlig fog vid dörrhål vid tvärgående vägg

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-12

Fog vid dörröppning

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-13

High-rise, Elevation D

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-D

Lätt eftergivlig fog vid dörröppning

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-17

High-rise, Elevation E

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-E

Fog, förstärkt sidostöd

Innervägg: Innerväggar i flervåningshus

- H+H Väggelementet

 

Ritningsnummer: HRVE-16