Big Representative Image

Sockel

Sockel/tunn golvbeläggning/golvvärme

Bakmur:
- 100 mm H+H Multiplattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU100 (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning/golvvärme

Bakmur:
- 150 mm H+H Multiplattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU100B (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning/golvvärme

Bakmur:
- 100 mm H+H Multiplattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU101 (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning/golvvärme

Bakmur:
- 150 mm H+H Multiplattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU101B (SE)

Sockel/trägolv på reglar

Bakmur:
- 100 mm H+H Multiplattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU102 (SE)

Sockel/trägolv på reglar

Bakmur:
- 150 mm H+H Multiplattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU102B (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv/utan gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU104 (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU105 (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv/utan gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU106 (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv/utan gängad stång till fundament

Yttervägg:
- H+H Källarblocket
 
Ritningsnummer: FU107 (SE)

Källaryttervägg/yttervägg/bjälklag

Yttervæg:
- H+H Källarblocket
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU108 (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU109 (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv

Yttervæg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU110 (SE)

Sockel/Källaryttervägg med kontrefort (stödpelare)

Yttervæg:
- H+H Källarblocket
 
Ritningsnummer: FU111 (SE)

Källaryttervägg med kontrefort (stödpelare)/yttervägg/bjälklag

Yttervæg:
- H+H Källarblocket
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU112 (SE)

Källaryttervägg med kontrefort (stödpelare)/yttervägg/bjälklag

Yttervæg:
- H+H Källarblocket
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU113 (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning

Bakmur:
- 100 mm H+H Multipllattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU150 (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning

Bakmur:
- 150 mm H+H Multipllattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU150B (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning

Bakmur:
- 100 mm H+H Multipllattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU151 (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning

Bakmur:
- 150 mm H+H Multipllattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU151B (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning

Bakmur:
- 100 mm H+H Multipllattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU152 (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning

Bakmur:
- 150 mm H+H Multipllattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU152B (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning

Bakmur:
- 100 mm H+H Multipllattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU153 (SE)

Sockel/tunn golvbeläggning

Bakmur:
- 150 mm H+H Multipllattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: FU153B (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: FU154 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: FU155 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: FU156 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: FU157 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU158 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU159 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU160 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU161 (SE)