Big Representative Image

Takfot

Takfot med språng/25° taklutning/21 cm bärande balk

Bakmur:
- 100 mm H+H Multiplattan
- 100 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA400 (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/21 cm bärande balk

Bakmur:
- 150 mm H+H Multiplattan
- 150 mm H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA400B (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/17,5 cm bärande balk

Bakmur:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA401 (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/ringankare

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: TA402 (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/takförankring/ringankare

Yttervägg:
- H+H Celblocket
 
Ritningsnummer: TA403 (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/takförankring

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA404 (SE)

Murkrön/takbjälklagselement/upplag

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA405 (SE)

Murkrön/takbjälklagselement/upplag

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA406 (SE)

Murkrön/17,5 cm bred balk indvändigt

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA407 (SE)

Murkrön/10 cm bred balk indvändigt

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA408 (SE)

Gesims i fasader och gavlar

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA409 (SE)

Takfot/gesims/väggkrön

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA410 (SE)

Takfod/gesims/väggkrön/17,5 cm bred balk indvändigt

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA411 (SE)

Takfot/pulpettak/25° taklutning/17,5 cm bärande balk

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA412 (SE)

Murkrön/pulpettak/25° taklutning

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA413 (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/trätakstol

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA414 (SE)

Takfot med språng/25° taklutning/takförankring

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA415 (SE)

Yttervägg/takbjälklag av prefabricerade bjälklagselement av betong

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA416 (SE)

Yttervägg/takbjälklag av platsgjutet betongbjälklag

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA417 (SE)

U-blocket

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: TA418 (SE)