Big Representative Image

Sockel

Sockel/flytande golv/betonggolv/utan gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU104 (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU105 (SE)

Sockel/flytande golv/betonggolv/utan gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU106 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU158 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU159 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU160 (SE)

Fundament/flytande golv/betonggolv/med gängad stång till fundament

Yttervæg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: FU161 (SE)

Fönster

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI206 (SE)

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI207 (SE)

Bröstning

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI208 (SE)

Fönsterpelare med inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: VI209 (SE)

Fönsterpelare med inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: VI210 (SE)

Fönsterpelare med inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: VI211 (SE)

Fönster/21 cm bärande balk

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI212 (SE)

Fönster/17,5 cm bärande balk

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI213 (SE)

Förslag till montering av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI214 (SE)

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI215 (SE)

Vid sidan av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI216 (SE)

Förslag till montering av fönster

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI217 (SE)

Fönster/17,5 cm bärande balk

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI218 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare.

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
RHS stålprofil 160 x 80 mm
 
Ritningsnummer: VI222 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
HE100-B stålpelare
 
Ritningsnummer: VI223 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
HE100-B stålpelare
 
Ritningsnummer: VI224 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
HE120-B stålpelare
 
Ritningsnummer: VI225 (SE)

Inbyggd vindavstyvande stålpelare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
HE120-B stålpelare
 
Ritningsnummer: VI226 (SE)

Uppställning av 30 cm U-balk, invändigt sida

Uppställning av 30 cm U-balk, invändigt sida

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI229 (SE)

Uppställning av 30 cm U-balk, lodrät post, invändig sida

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI230 (SE)

Uppställning av 30 cm U-balk, utvändigt sida

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI231 (SE)

Uppställning av 30 cm U-balk, lodrät post, utvändig sida

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI232 (SE)

Samma snitt av ytterväggen i fyra olika skift

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI233 (SE)

Upplag for 30 cm U-balk med stålprofil

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI234 (SE)

Utmurning for 30 cm U-balk med stålprofil

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI235 (SE)

30 cm U-balk med stålprofil

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI236 (SE)

30 cm U-balk med stålprofil

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI237 (SE)

Princip för rörpelare under stålbalkar i U-block

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: VI238 (SE)

Mellanbjälklag

Bjälklag, upplag

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: ET305 (SE)

Bjälklag, vid trapphus

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: ET306 (SE)

Bjälklag, förankring till ringankare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: ET307 (SE)

Bjälklag, förankring till ringankare

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: ET308 (SE)

Bjälklag, upplag

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: ET309 (SE)

Takfot

Takfot med språng/25° taklutning/takförankring

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA404 (SE)

Murkrön/takbjälklagselement/upplag

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA405 (SE)

Murkrön/takbjälklagselement/upplag

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA406 (SE)

Murkrön/17,5 cm bred balk indvändigt

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA407 (SE)

Murkrön/10 cm bred balk indvändigt

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA408 (SE)

Gesims i fasader och gavlar

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA409 (SE)

Takfot/gesims/väggkrön

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA410 (SE)

Takfod/gesims/väggkrön/17,5 cm bred balk indvändigt

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA411 (SE)

Takfot/pulpettak/25° taklutning/17,5 cm bärande balk

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA412 (SE)

Murkrön/pulpettak/25° taklutning

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: TA413 (SE)

Gavel

Utåtgående hörn I

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: GA502 (SE)

Utåtgående hörn II

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: GA503 (SE)

Inåtgående hörn I

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: GA504 (SE)

Inåtgående hörn II

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: GA505 (SE)

Tak utan språng/pulpettak/ryggåstak

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: GA506 (SE)

Utvändigt varierande hörn

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: GA510 (SE)

Invändigt varierande hörn

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Ritningsnummer: GA511 (SE)

Lägenhetsskiljande vägg

Lägenhetsskiljande dubbelvägg av lättbetong med isolering

Yttervägg:
- H+H Termoblocket
 
Lägenhetsskiljande:
- H+H Multiplattan
- H+H Väggelementet
 
Ritningsnummer: LE609 (SE)

Innervägg

Innervägg av lättbetong, anslutning mot yttervägg

Yttervägg:
- H+H Celblocket
- H+H Termoblocket
 
Innervägg:
- H+H Multiplattan
 
Ritningsnummer: SK700 (SE)